1/14/2012

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος


George Santayana (1863 - 1952) , 
Those who cannot remember the past are condemned to repeat it”


Karl Marx (1818 - 1883), 
“Hegel remarks somewhere that history tends to repeat itself. He forgot to add: the first time as tragedy, the second time as farce”Δεν υπάρχουν σχόλια: